Български език | English language

За Cangos

Производството на оплетени въжета и търговията с въжета са основните дейности на нашата фирма, която е създадена през 2000 г. със 100% частен капитал. Девизът ни е: „Всичко, що е въже”. Управител на фирмата е един от собствениците, Тодор Иванов, който се занимава с такава дейност от 1985 г. Негова и на неговия екип е заслугата за разработването на пазара на оплетени въжета в България и за изграждането на доброто име на компанията.

Още със създаването си ние закупихме динамометър „Tira test 2300”, на който се изпитват въжетата ни с цел да се гарантира качеството на продукцията. През годините компанията ни претърпява сериозно развитие, което включва: изграждане на съвременна производствена сграда, модернизиране на машините и технологичната ни база, закупуване на нови високо производителни машини, и създаване на нови работни места. Това доведе до увеличаване на производствените ни възможности и подобряване на качеството на продукцията ни.

Нашите бъдещи планове за разрастване включват: допълнително модернизиране на технологичната ни база и увеличаване на производствените ни възможности; увеличаване на разнообразието от видове, размери и цветове на въжетата ни и изделията от въжета, които предлагаме; пълно доминиране на българския пазар за оплетени въжета; навлизане в чуждестранни пазари за въжета – основно в държави от Европейския Съюз и Балканския полуостров и в Русия.